Komitet naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
Dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy R Kowalczyk
Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki