Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
Dr Grażyna Karolczyk

Członkowie:
Dr Anna Wawrzeńczyk
Dr Agnieszka Urbanek-Dądela
Dr Agnieszka Chodała- Grzywacz
Dr Justyna Zawadzka