Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Tel. +48 32 3704372, Faks +48 32 3704379
e-mail: tszczepanski@sum.edu.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Dr Grażyna Karolczyk
WSZ w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
II Klinika Pediatrii - Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3a
Tel. +48 41 3456325, +48 41 3470560
Faks +48 41 3456187
e-mail: grazyna.karolczyk@wszzkielce.plKONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCHGradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel./Faks +48 61 814 65 14

Koordynator zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:
Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
zjazdptoihd@gradatim-sympozja.pl

Olga Bąk
tel. kom. (+48) 679 005 040
olga@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl