Miejsce obrad

Targi Kieleckie

Zakładowa 1, 25-672 Kielce