REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY


W związku z nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

Rodzaj opłaty Termin I
15.12.2019 - 28.02.2021 r.
Termin II
1.03.2021 - 31.03.2021 r.
Termin III
1.04.2021 - 22.04.2021 r.
opłata na miejscu
Opłata rejestracyjna 550 zł 700 zł 800 zł 850 zł
Opłata rejestracyjna dla osób w trakcie specjalizacji do 35 r. ż. 100 zł 200 zł 300 zł 350 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały zjazdowe,
- identyfikator zjazdowy,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazdu)

Rodzaj opłaty Termin I
15.12.2019 - 28.02.2021 r.
Termin II
1.03.2021 - 31.03.2021 r.
Termin III
1.04.2021 - 22.04.2021 r.
opłata na miejscu
Osoba towarzysząca 550 zł 700 zł 800 zł 850 zł
Spotkanie koleżeńskie (7.05.2021 r.)* 50 zł 50 zł 100 zł 150 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Zjazdu. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator Zjazdowy,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Zjazdu,
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu w formie:

a) do dnia 22 kwietnia 2021 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 6-8 maja 2021 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu.

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA